אבלים שנשארו במוצאי השבת בבית הכנסת, כיצד על הציבור לנהוג?

תאריך: 
09/11/14 ט"ז חשון התשע"ה
x

Audio Playlist