הקורא בתורה שדלג פסוק והוחזר ס"ת להיכל, מה על הציבור לעשות?

תאריך: 
29/10/14 ה' חשון התשע"ה
x

Audio Playlist