אתרוג דמוי אשכולית, האם רשאים ליטלו למצוות ארבעת המינים?

תאריך: 
05/10/14 י"א תשרי התשע"ה
x

Audio Playlist