דילוג לתוכן העיקרי

הנזקקים ל"היתר מכירה" בשעת הדוחק, היש עליהם לשמור קדושת שביעית בפירות?