דילוג לתוכן העיקרי

פנו לתפוס מחסה עם הישמע אזעקה לאחר הקידוש בליל שבת, האם חייבים לחזור ולקדש משום "שינוי מקום"?