הכניס לביתו פירות שנטל מעציץ המונח ע"ג מעקה המרפסת, האם יהיו פטורים מתרו"מ?

תאריך: 
04/07/14 ה' תמוז התשע"ד
x

Audio Playlist