האם על הנוהגים לפי שיטת הרמב"ם ללכת עפ"י פסקים של רוב הרבנים משום "לא תתגודדו"?

תאריך: 
12/05/14 י"ב אייר התשע"ד
x

Audio Playlist