האם רשאית אשה האבלה על הוריה, לעמוד תחת החופה של היתומה שהיתה לה אם אומנת?

תאריך: 
07/03/14 ה' אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist