הנוטל הלוואות ומוציא אותם לצרכים שאינם חיוניים, האם רשאים להתעלם מבקשתו להלוואות?

תאריך: 
24/02/14 כ"ד אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist