האם ניתן בימינו להחיל את ההלכה המשעבדת באופן אוטומטי את נכסי הנדל"ן של הלווה לטובת המלווה?

תאריך: 
29/01/14 כ"ח שבט התשע"ד
x

Audio Playlist