דילוג לתוכן העיקרי

יחסה של ההלכה מול החוק כיום ביחס לנכסים של מי שהוכרז פושט רגל

מהי תרומתה הערכית של ההלכה לחברה ומהם הכלים שהיא מעניקה במטרה להתמודד עם הספקת המזונות לבנים?

החוק קובע שמשאירים ביד פושט רגל נכסים לסיפוק המזונות שלו ושל בני ביתו ואילו ההלכה מתחשבת רק בצרכיו האישיים, האמנם?