הפריש תרומות ומעשרות על אתרוגים שלקט ביום טו בשבט, האם עלתה לו גם על אלו שלקט בליל טו בשבט?

תאריך: 
16/01/14 ט"ו שבט התשע"ד
x

Audio Playlist