לקט אתרוגים ערב ט"ו בשבט ובליל ט"ו בשבט וטעה בין מעשר שני למעשר עני, האם צריך לחזור ולהפריש?

תאריך עברי מלא + תאריך לועזי: 
15/01/14 י"ד שבט התשע"ד
הלכה יומית: 
x

Audio Playlist