מה נשתנה צום י' בטבת שיש ויחול ביום שישי, משאר הצומות שלעולם אינם חלים ביום ו' ?

מהן הסיבות שחכמי ישראל טרחו לקבוע הלוח באופן שהושענא רבה לא יחול בשבת ויוה"כ לא יחול ביום ו' או ביום א'? 

תגיות: 
תאריך: 
12/12/13 ט' טבת התשע"ד
x

Audio Playlist