דילוג לתוכן העיקרי

אדם ערירי שנמצא מוטל ללא רוח חיים בביתו, האם יש לו דין "מת מצוה"?

 

"מת מצוה קונה מקומו", האם גם אם הוא מוטל בתחום השייך לאחרים?

 

כיצד מקיימים דיני אבילות בנסיבות שכאלו על מת שאין לו מנחמים?