צימוקים שהופרשו מהם תרומות ומעשרות, היש לחזור ולהפריש גם ממשרה שנעשתה מהם לשם "קידוש"?

 

האם רשאי להפריש תרו"מ מענבים המיועדים ליין על היין?

נמלך ועשה יין מענבים מתוקנים ומיועדים למאכל, היש לו להפריש תרו"מ גם על היין?

 

ענבים או צימוקים שנרכשו מגוי, האם פטורים מהפרשת תרו"מ למרות שנרכשו לשם עשיית יין?

תאריך: 
25/11/13 כ"ב כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist