"יכרת ה' כל שפתי חלקות", האם כלי תקשורת דתיים פטורים מעונשו החמור של מוציא שם רע?

 

הניתן להתייחס אל כלי התקשורת כמתקני העולם שלא חל עליהם הציווי: "לא תלך רכיל בעמך"?

עד כמה חמורה עבירת הרכילות ולשון הרע ולמה השוו זאת חכמי ישראל?

מהם הפעולות שחייב לבצע כלי תקשורת דתי ע"מ לתקן הנזקים שנגרמו מעבירות אלו שנכשל בהם?

 

תאריך: 
06/11/13 ג' כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist