דילוג לתוכן העיקרי

"יכרת ה' כל שפתי חלקות", האם כלי תקשורת דתיים פטורים מעונשו החמור של מוציא שם רע?

 

הניתן להתייחס אל כלי התקשורת כמתקני העולם שלא חל עליהם הציווי: "לא תלך רכיל בעמך"?

עד כמה חמורה עבירת הרכילות ולשון הרע ולמה השוו זאת חכמי ישראל?

מהם הפעולות שחייב לבצע כלי תקשורת דתי ע"מ לתקן הנזקים שנגרמו מעבירות אלו שנכשל בהם?