האם מותר להציב פרסומי בחירות ע"ג רכוש פרטי ללא קבלת רשות הבעלים?

האם רשאים בעלי הנכסים להסיר ולקרוע שלטי הבחירות בנסיבות שנתלו ללא רשות?

תאריך: 
22/10/13 י"ח חשון התשע"ד
x

Audio Playlist