האם רשאי ועד בית כנסת לסבסד "שבת נופש" עבור הקהילה?

כסף שנתרם עבור תחזוקה וצרכים של בית הכנסת, האם רשאים לשנות יעודו לשימושים פרטיים?

באלו נסיבות ובאלו תנאים ניתן יהיה להתיר שינוי יעוד של כספים שנתרמו גם לצרכים קהילתיים?

תאריך: 
13/10/13 ט' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist