שטרות כסף שנמצאו בין דפי הגניזה, האם דינם כהפקר או חייבים להכריז עליהם כאבידה?

בנסיבות של אבידה הנושאת סימנים, מה עליו לעשות ע"מ לקיים מצוות השבת אבידה?

תאריך: 
06/10/13 ב' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist