האם רשאים האבלים לשבת כל אחד בנפרד עם קבוצת המנחמים המקורבת אליו?

מהי האוירה שצריכה לשרור בבתי האבלים ע"מ להגיע לתכלית האבילות ?

תאריך: 
29/09/13 כ"ה תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist