דילוג לתוכן העיקרי

דבק שנמרח על התיומת ע"מ שלא תחלק, האם פוסל הלולב משום: "בל תוסיף"?

מהי החומרה של רבינו הרמב"ם ביחס לפוסקים אחרים, בדין נחלקה התיומת?

האם רשאי לצבוע הלולב מבלי לחשוש לאיסור "בל תוסיף"?