ניטל העץ המחזיק את האתרוג, האם רשאי לשוב ולחברו לאתרוג?

האם יוצא ידי חובה בנטילת האתרוג בשעת הדחק למרות שהינו פסול ליום הראשון?

נגמם העוקץ ולא ניתן להחזיקו ביד אך לא ניטל ממקומו, האם נפסל למצוה?

עוקץ שחיבורו לאתרוג רופף, האם בנסיבות אלו מותר לחזק החיבור ע"מ לשמור על כשרותו?

תאריך: 
15/09/13 י"א תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist