מי שמבחינה רפואית יכול לצום או ביום ג' בתשרי (צום גדליה) או ביום הכיפורים, מה יעדיף?

האם יש להורות לו לצום ביום הכיפורים החמור יותר?

היש להפעיל בנסיבות אלו הכלל שקבעו חכמי ישראל "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה"?

ומי לידו יתקע שיגזור ה' עליו בחיים עד ליום הכיפורים?

תאריך: 
08/09/13 ד' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist