דילוג לתוכן העיקרי

התנגדות הורים לחסן ילדיהם כנגד מחלות מדבקות, מהי דעת ההלכה?

באלו נסיבות יהיו זכאים ההורים, עפ"י ההלכה, לסרב לחיסון ילדיהם?

האם רשאי אדם לתרום כליה לחולה למרות הסיכונים שבכך לחיי התורם?

האם מותר לקחת מח עצמות מגופו של קטין למען הצלת הזולת?