שכחת ילדים ברכב שלעיתים מסתיימת במות הילדים, מהי התייחסות ההלכה לתופעה חמורה זו?

האם דינם של הורים אלו כדין רוצח בשגגה או כמי שדינו מסור לשמים?

האם זכאי הקטין כשיגדל לתבוע את אביו פיצוי על נזקים שנגרמו לו מארוע זה בילדותו?

מהם הדרכים הנאותות שיש לנקוט במטרה לבלום המגפה של זלזול ופגיעה בקדושת החיים?

תאריך: 
12/08/13 ו' אלול התשע"ג
x

Audio Playlist