מהי דעת ההלכה על הזרעה מלאכותית מזרע של גוי ומהן השפעותיה בנושאים הלכתיים שונים?

אלו בעיות הלכתיות עלולות להגרם מהזרעה מלאכותית ובמיוחד  מזרע של יהודי?

 בעת קיום ברית המילה, האם חייב בברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו: האם יברכו "שהחיינו"?

החייב בפדיון, כיצד ובאיזה שלב תתקיים מצוות הפדיון?

תאריך: 
01/08/13 כ"ה אב התשע"ג
x

Audio Playlist