התרת נדרים, האם רשאים להתיר בלילה? האם רשאים להתיר ע"י בית דין שהינם קרובי משפחה?

מדוע בנסיבות אלו רצוי להעדיף שיטת מרן השו"ע שכיום לא ניתן להתיר נדרים ע"י יחיד מומחה בניגוד לפסיקת רבינו הרמב"ם?

תאריך: 
28/07/13 כ"א אב התשע"ג
x

Audio Playlist