לא יכול לקיים צוואת אביו לשמור על המשך תפקוד בית הכנסת מחמת זקנתו, היש עליו להתיר הצוואה?

תאריך: 
21/07/13 י"ד אב התשע"ג
x

Audio Playlist