האם רשאים דיירים לבקש פינוי גמ"ח כלים מהבית המשותף בגלל הטרדה שנגרמת להם?

באלו נסיבות אין השותפים ,לדיור או חצר, זכאים למחות על עסק שנפתח בבית המשותף בטענה של פגיעה באיכות חייהם ?

האם רופא רשאי לפתוח קליניקה בבית המשותף שהרי עושה מצווה כדין מלמד התינוקות שרשאי לפתוח כיתת תלמוד תורה? 

תאריך: 
17/06/13 ט' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist