ילדה בן ראשון לאחר שהפילה בן שמונה שבועות, האם נחשב לבכור וחייב בפדיון?

האם יש להסתפק בעובדה שהנפל היה בן למעלה מ-40 יום כדי לפטור  אותו ממצוות פדיון?

בנסיבות שאין ידוע אם יש בנפל ריקום אברים, מה דינו לגבי טומאת לידה ולגבי פדיון הבן ?

תאריך: 
04/06/13 כ"ו סיון התשע"ג
x

Audio Playlist