סמכות שיפוט של רב עיר

היש סמכות לבית הדין בא"י לדון בתביעה בין בעלי דין על מקרה שהתרחש בחו"ל ?

האם עפ"י המשפט העברי ישנה הגבלת סמכויות על בתי דין כשמדובר בהצלת עשוק מעושקו?

כיצד קורה שבגולה העניקו השלטונות אוטונומיה לבתי הדין היהודיים ואילו במדינת ישראל מצרים את סמכויותיהם?

תגיות: 
תאריך: 
28/05/13 י"ט סיון התשע"ג
x

Audio Playlist