"ירושלם, אורו של עולם"

היש מקום, מבחינת ההלכה, לייחד יום לציון שחרור ירושלים מעול זרים?

מהי הסיבה שימי החנוכה ופורים ואף יציאת מצרים נשמרים לדורות למרות שחלפו אלפי שנים וללא קשר לריבונות יהודית?

מהי היחודיות של העיר ירושלים עיר הקודש בתהליך של העצמת האמונה ביהדות ושלמות מוסרית לאנושות כולה?

תאריך: 
08/05/13 כ"ח אייר התשע"ג
x

Audio Playlist