האם לפי דין תורה זכאים לקוחות חברות תעופה לפיצוי על נזקים שנגרמו להם כתוצאה מהשבתת הטיסות?

מהי רמת האחריות שהחוק הכללי משית על עובדים השובתים במטרה לצמצם הנזק למעביד או לצד ג'?

עד כמה מקדשת ההלכה את חירותו של האוייב, האם גם במחיר מתן היתר לשביתה העלולה לגרום נזקים?

מהו מעמד חיוב פיצוי הנזיקין על העובד השובת, האם בתורת קנס אישי או אף בתורת דין שאף העזבון משועבד לו?

 

תאריך: 
24/04/13 י"ד אייר התשע"ג
x

Audio Playlist