כיצד פנה יהושע למשה: "אדני משה כלאם" והרי אסור לקרוא לרבו בשמו?

היש היתר לקרוא לרבו בשמו אם השם הוא נפוץ מאד?

האם איסור איזכור שם הפרטי של האב או שמו הפרטי של הרב חל גם בכתיבה ?

היש איסור לקרוא לחברו בשמו הפרטי אם זהו גם שמו הפרטי של אביו?

 

תאריך: 
22/04/13 י"ב אייר התשע"ג
x

Audio Playlist