היש חובה לקרוא קריית שמע עפ"י טעמי המקרא?

 

 

 

מהו מקור המנהג לקרוא ק"ש בטעמי המקרא?

האם ניתן לפרש "לקרוא בטעמיה" כקריאה מדוקדקת ופיסוק הולם ולא פרוש בטעמי המקרא?

 

תגיות: 
תאריך: 
10/04/13 ל' ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist