דילוג לתוכן העיקרי

ספר ימים ולא ספר שבועות או להיפך. האם, לשיטת הרמב"ם, יצא י"ח מצוות ספירת העומר?

מדוע לא ניתן להשוות מצווה זו למצוות תפילין או למצוות נטילת ארבעת המינים בסוכה? 

הניתן לדמות מצוות ספירת העומר למצוות ציצית עם או בלי חוט התכלת?

ספר שבועות שלמים כשאין שיורי ימים, האם יצא ידי חובת ספירת העומר?