האם מותר להתגלח או להסתפר ערב פסח אחר חצות?

 

 

 

היש מקום להתיר התספורת והתגלחת אף אחר חצות היות ורצונו לכבד המועד ?

מדוע חכמי ישראל נתנו לער"פ אחר חצות מעמד של כמעט כחולו של מועד לענין תגלחת הראש? 

היש להשוות את דין גילוח הזקן בער"פ אחר חצות לאיסור תגלחת הראש באותו זמן?

 

תגיות: 
תאריך: 
20/03/13 ט' ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist