קבלו מגמ"ח כסאות בהשאלה לשבעת ימי האבל, האם רשאי המשאיל לדרוש הכסאות טרם סיום ה"שבעה"?

מדוע אין בעל הכסאות רשאי לתבוע החזרתם טרם סיום שבעת ימי האבל והרי לא קצב זמן בהשאלת הכסאות?

 

תאריך: 
28/01/13 י"ז שבט התשע"ג
x

Audio Playlist