דילוג לתוכן העיקרי

חתן שחל י' בטבת בשבעת ימי המשתה שלו, האם פטור מחובת הצום?

כיצד מסביר מהרי"ק את שיטת הרמב"ם בקיום התנאים לפטור מצומות אלו ?

באלו נסיבות יו"ט דיחיד דוחה אבל דרבים? 

מהי היחודיות של תענית אסתר שבעטיה חייב החתן להתענות למרות שמדובר בצום דחוי?