האם חייב תלמיד לעמוד בפני רבו כל אימת שרואהו נכנס ויוצא?

היש הבדל בדין בין תלמיד שנמצא תדיר בבית המדרש לבין דין התלמיד שרואה את רבו באקראי?

תאריך: 
08/11/12 כ"ג חשון התשע"ג
x

Audio Playlist