דילוג לתוכן העיקרי

בית כנסת שנשרף, מהי רמת הקדושה של מקומו ושל הכותלים השרופים?

מהי שיטתו של הרמב"ם בנושא זה, האם לכאורה לבתי הכנסת קדושה עולמית כשלמקדש?

האם מותר לרשויות לפנות מאתר השרפה שרידים של בית הכנסת שנותרו מהשרפה?    

מדוע התירו למכור בתי כנסת בנסיבות מסוימות אם מקומן הינו קדוש עולמית?