היש לפורר את קלחי התירס טרם שליקתם בגלל חשש מציאות תולעים בהם?

באלו נסיבות מציאות התולעים בפרות והירקות לא יאסרו את אכילתן?
מהי הדרך ההלכתית לפעולה במצבים כאלו ע"מ שניתן יהיה לאכול הפרות והירקות ללא חשש תולעים?
האם יש לחוש לשיטות המחמירות ולהמנע בכל מקרה מלאכול פרות וירקות החשודים כמתולעים?

תאריך: 
11/09/12 כ"ד אלול התשע"ב
x

Audio Playlist