מי שהוא חשוד כמהמר, האם יש מצווה להלוות לו כשהוא נזקק?

האם רשאי המכור להימורים ליטול הלוואה שבסופו של דבר תופנה לאפיקים שליליים ?
מהי הדרך לקיום מצוות צדקה בנסיבות אלו באופן שלא יבוזבזו הכספים מחד ויאפשרו לנזקק קיום בכבוד מאידך?

תאריך: 
23/08/12 ה' אלול התשע"ב
x

Audio Playlist