לא הניחו בעפר בשר העורלה שנכרת בברית מילה, מה הדין?

המלים באמצעות רופא שאינו ירא שמים, היש להם לחשוש שלא קיימו את מצוות המילה כלל?
בתלמוד אין איזכור לטיפול בערלה. מהם, אם כן, המנהגים העתיקים שרווחו בקהילות ישראל?
שכח בשבת להניח הערלה בעפר, האם מותר לטלטל הערלה ע"מ להניחה בעפר?

תגיות: 
תאריך: 
21/08/12 ג' אלול התשע"ב
x

Audio Playlist