האם מותר בשבת לסחוט דג הספוג בשמן ?

באלו תנאים תהיה מלאכה זו מותרת בשבת ובאלו תנאים תאסר מלאכת הסחיטה?
היש בנסיבות אלו גדר של מלאכת בורר?
הניתן להשוות דין זה לאיסור סחיטת הספוג בשבת?

תגיות: 
תאריך: 
19/08/12 א' אלול התשע"ב
x

Audio Playlist