מה דינה של התחייבות לתת מתנה, האם נחשבת כנדר וקיימת חובה למסור המתנה?

מהו הבדל העקרוני בין דין אמירה והבטחה לבין דין מתנה שנעשית במסלול מכירה. דהיינו כולל מעשה קנין ?
   אלו מבחנים מפעילים ע"מ לעמוד על כוונות לגמירות הדעת הן מצד נותן המתנה והן מצד המקבל?
באלו נסיבות ניתן להתייחס לקניית המתנה כארוע צדקה וכנדר שחייבים לקיימו?

תאריך: 
16/08/12 כ"ח אב התשע"ב
x

Audio Playlist