האם מותר להניח תפילין בשחרית של יום ט' באב ע"מ להיות עטור בתפילין בעת קרית שמע?

במשנה ובתלמוד אין זכר למנהג שלא להניח תפילין בט' באב, מהו א"כ טעמם של הנוהגים שלא להניח תפילין?
הרמב"ם הזכיר מנהג של מקצת חכמים להניח תפילין של יד ולא להניח של ראש, מהו הבסיס של מנהג יהודי תימן?
בנסיבות שכל הציבור רוצים להניח תפילין בשחרית כמו הרבה מגדולי ישראל, כיצד יעשו?  

תאריך: 
24/07/12 ה' אב התשע"ב
x

Audio Playlist