נכנס לחדר פנוי במלון או לחצר בית ללינת לילה, האם יתחייב בתשלום לבעלים?

באלו נסיבות מפעילים את הכלל היהודי: "זה נהנה וזה לא חסר" ע"מ לפטור משתמשים בלי רשות?
האם ניתן לכפות על בעל החצר שימוש מראש לנזקקים ללא תשלום מדין: "כופים על מידת סדום"?
היש נסיבות שבעל החצר רשאי לתבוע דמי שכירות מהמשתמש בחצר למרות שאיננה עומדת לשכירות?

תאריך: 
23/07/12 ד' אב התשע"ב
x

Audio Playlist