האם חייבים לקרוע על חכם גדול בתורה שנלקח לעולמו?

על מי מחייבת ההלכה לקרוע עד שמגלה את לבו ואינו מאחה כדיני הקריעה על הורים שנפטרו? 
מדוע נהגו בעיקר בנסיבות של ימינו שלא לקרוע על רב וחכם גדול שאינו רבו המובהק?
האם גדול בתורה נכלל בהכרח בהגדרת רבן של כל ישראל?

תאריך: 
19/07/12 כ"ט תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist